ZASADY OGÓLNE1. Oferujemy usługi edukacyjno-redaktorskie z różnych dziedzin nauki świadczone na odległość w zakresie pisania wszelkiego rodzaju prac tematycznych zleconych przez klienta.

2. Opracowania oraz inne teksty jak i analizy wykonywane są ściśle według wytycznych i zalecenia zamawiającego z uwzględnieniem ewentualnych uwag.

3. Opracowania i inne teksty, bądź analizy wykonywane są przez naszego konsultanta -specjalistę z danej dziedziny.

4. Wszelkie materiały, jakie otrzymuje od nas klient mają charakter informacyjny i mogą stanowić jedynie wzór dla przygotowania własnego opracowania naukowego.

5. Nadesłane materiały szkoleniowe, opracowania oraz teksty prac naukowych mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nienaruszający prawa obowiązującego w Polsce. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272 Kodeksu Karnego.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przesłanych klientowi materiałów edukacyjnych w sposób naruszający prawo.

7. Na życzenie klienta wystawiamy faktury. Prosimy o poinformowanie o chęci otrzymania faktury najpóźniej w dniu płatności.

8. Nasz serwis gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: imię, telefon, adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego i nigdy nie będą udostępniane poza naszą firmą.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prace oddane po terminie z przyczyn nie zależnych od nas tj. awarii systemów komputerowych, zdarzeń losowych itp.

10. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zlecenia w przypadku braku dostępu do niezbędnych materiałów, płynnego kontaktu ze Zlecającym i innych nieprzewidzianych utrudnień niezależnych od nas.

dalejWAŻNE INFORMACJE

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez serwis, zaakceptowanym przez klienta planie pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Bezpłatnie dokonywane są trzykrotne korekty tekstu w ramach poprawek do pracy.
[...]