REKLAMACJE


1. Wszelakie zastrzeżenia co do zrealizowanego zamówienia muszą być składane w formie pisemnej via e-mail w terminie 30 dni od daty zrealizowania zamówienia (czyli od dnia wysłania pracy pocztą elektroniczną lub dnia nadania przesyłki). Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Bezpłatnie dokonywane są trzykrotne korekty tekstu w ramach poprawek do pracy. Poprawki zgłaszane muszą być w terminie wskazanym w punkcie 1, czyli w ciągu 30 dni.

3. Poprawki mogą odnosić się wyłącznie do tych części tekstu, które zostały stworzone przez nasz serwis. Uwagi promotora odnoszące się do charakteru poprawek muszą być określone pisemnie, jak również w postaci możliwie konkretnej. Opis poprawek musi mieć formę wyłącznie pisemną.

4. Serwis zastrzega sobie prawo merytorycznej oceny zasadności korekt, proponowanych przez promotora, w ramach poprawek do istniejącego tekstu.


wsteczdalejWAŻNE INFORMACJE

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Opracowania i inne teksty, bądź analizy wykonywane są przez naszego konsultanta -specjalistę z danej dziedziny
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Odbiór zrealizowanego zamówienia następuje w formie elektronicznej. Możliwy jest również pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
[...]