REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. W momencie rozpoczęcia współpracy określane zostają: termin realizacji, cena oraz zasady płatności, które uzależnione są od indywidualnych czynników.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po dokonaniu zaliczki w umówionej indywidualnie kwocie.

3. Realizacja zamówienia odbywa się najczęściej etapami.

4. Rozliczanie zamówienia odbywa się etapowo w formie zaliczkowej.

5. Powstała po stronie zamawiającego zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia bądź w regulowaniu zaliczek na poszczególne etapy, spowoduje wyznaczenie nowego terminu wykonania zamówienia przez serwis.

6. Dokonanie wpłaty kolejnej zaliczki jest równoznaczne z akceptują wcześniej przesłanej części (etapu) zamówienia.

7. Wszelkie ustalenia dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, terminu, bądź innych istotnych elementów zamówienia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail'em.

8. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez serwis, zaakceptowanym przez klienta planie pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.

9. Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany planu pracy w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.

10. Brak jest możliwości rezygnacji z zamówionego, przygotowanego na czas tekstu w związku z faktem poniesienia przez przyjmującego zamówienie kosztów opracowania.

wsteczdalejWAŻNE INFORMACJE

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie ustalenia dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, terminu, bądź innych istotnych elementów zamówienia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail'em.
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
Oferujemy usługi edukacyjno-redaktorskie z różnych dziedzin nauki, świadczone na odległość w zakresie pisania wszelkiego rodzaju prac
[...]