BAZA WIEDZY

Pierwszy kierunek to ambitna praca na mało opracowany przez innych temat. Zdecydowanie się na ciekawy i mało popularny temat może od razu podnieść nam ocenę. więcej

GWARANCJA

Gwarantujemy wysoką jakość wzorów prac licencjackich, magisterskich oraz dyplomowych. więcej

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W momencie rozpoczęcia współpracy określane zostają: termin realizacji, cena oraz zasady płatności, które uzależnione są od indywidualnych czynników więcej

OFERTA

Nasze usługi to szerokie spektrum działań pomocnych podczas pisania prac licencjackich, magisterskich oraz dyplomowych. Nie sprzedajemy gotowych prac, oferujemy jedynie usługi redakcji tekstów oraz konsultacje przy pisaniu. Tworzymy między innymi autorskie wzory prac naukowych dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Podejmujemy się zleceń dotyczących każdej dziedziny studiów, a także gwarantujemy sprawdzenie niepowtarzalności i autentyczności stworzonych materiałów w systemie antyplagiatowym. U nas znajdziesz pomoc na każdym etapie realizacji pracy, jak również całkowite zaangażowanie redaktorów w stworzenie odpowiednich dla Ciebie materiałów.


Oferujemy:

** autorskie opracowania naukowe pomocne przy tworzeniu:

* prac magisterskich,
* prac licencjackich,
* prac dyplomowych,
* prac doktorskich,
* referatów, artykułów, publikacji,
* autorskich opracowań obcojęzycznych,

** jak również :

* doradztwo w zakresie wyboru tematu pracy,
* tworzenie planów i konspektów,
* przygotowanie metod badawczych i/lub ich przeprowadzenie i zanalizowanie,
* pomoc w pozyskiwaniu unikatowych materiałów źródłowych,
* udzielanie wskazówek dotyczących ostatecznej formy pracy magisterskiej,
* korektę stylistyczno-gramatyczną, edytorską i merytoryczną pracy,
* formatowanie tekstów,
* teksty biznesowe, popularno-naukowe, okolicznościowe,
* badania i analizy.
* i inne (proszę kontaktować się mailowo) [...]

U nas znajdziesz pomoc na każdym etapie realizacji pracy, jak również całkowite zaangażowanie redaktorów w stworzenie odpowiednich dla Ciebie materiałów.

Zakres tematyczny prac licencjackich, magisterskich oraz dyplomowych jest bardzo rozległy.
O to przykłady działów, z którymi najczęściej mieliśmy do czynienia:

>> Administracja
>> Bankowość
>> Dziennikarstwo
>> Ekonomia
>> Finanse
>> Filologia polska
>> Filozofia
>> Handel zagraniczny
>> Historia
>> Historia gospodarcza
>> Historia myśli ekonomicznej
>> Hotelarstwo
>> Komunikacja społeczna
>> Kulturoznawstwo
>> Marketing
>> Ochrona środowiska
>> Pedagogika
>> Politologia
>> Polityka gospodarcza
>> Polityka społeczna
>> Prawo
>> Psychologia
>> Public Relations
>> Rachunkowość
>> Reklama
>> Resocjalizacja
>> Socjologia
>> Stosunki międzynarodowe
>> Transport
>> Turystyka
>> Unia Europejska
>> Zarządzanie
Jeśli Twój temat nie dotyczy, któregoś z powyższych zagadnień skontaktuj się z nami mailowo. [...]