<Administracja, Wzór pracy licencjackiej, Wzór pracy magisterskiej, Wzór pracy inżynierskiej

ZAGADNIENIA

Administracja

Słowo administracja pochodzi z języka łacińskiego - administratio co oznacza obsługę, zarządzanie, jak również od administrare spełniać, obsługiwać, wykonywać, kierować. Oznacza ogół czynności zawiadywania, zarządzania, jak również ogół organów które zajmują się zarządzaniem; zarząd, personel kierowniczy, jak również wykonawcze władze państwowe oraz czynności, które są przez nie wykonywane.

Administracja jest dziedziną wiedzy niezbędną w wielu sferach życia publicznego – zarówno politycznego jak i gospodarczego. Ukończenie tego kierunku daje absolwentom znakomitą orientację w tychże dziedzinach, jak również wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwiają pracę na rozmaitych stanowiskach, które wymagają znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania.

Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych a przede wszystkim nauk o prawie oraz o administracji jak i podstawową wiedzę ekonomiczną.


Administracja wzór pracy licencjackiej,
Administracja wzór pracy magisterskiej

Cennik Administracja wzór pracy licencjackiej
Cennik Administracja wzór pracy magisterskiej