BAZA WIEDZY

TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ MAGISTERSKIEJ DYPLOMOWEJ

Wszystko zaczyna się od wyboru tematu pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej. więcej

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ MAGISTERSKIEJ DYPLOWMOWEJ

Solidnie przygotowany plan pisania pracy może tylko ułatwić nam dalsze działania i poszukiwanie odpowiednich materiałów. więcej

METODA BADAWCZA / METODOLOGIA

Za pomocą metody badawczej próbujemy odpowiedzieć na postawione przez nas pytania, a na koniec wyciągamy wnioski, do których doszliśmy dzięki zastosowaniu danej metody. więcej

CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY

Część teoretyczna to przede wszystkim gruntowna, syntetyczna i udokumentowana prezentacja wybranego tematu. więcej

CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY

Jednym z najtrudniejszych elementów tej części jest jej sam początek, czyli opis metody badawczej oraz narzędzi i uzasadnienie tego wyboru. Wymaga to przemyślenia oraz przeanalizowania literatury związanej z metodologią.. więcej

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia, którą stosujemy w pracach naukowych musi zawierać wszystkie książki, artykuły i teksty z jakich korzystaliśmy. Ważne jest by znajdowało się w niej co najmniej kilkanaście pozycji ułożonych alfabetycznie. więcej