CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY

Część teoretyczna pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej to w praktyce wstęp oraz rozdziały prezentujące Waszą wiedzę z zakresu danego tematu oraz dociekliwość, którą się posłużyliście podczas zbierania materiałów do pracy.

W części tej należy odwołać się do wielu autorów i ich teorii. Powinniśmy w niej nakreślić tło historyczne zagadnienie, ewolucję sposobu postrzegania danego problemu, wykazać związki, przyczyny i zależności między zjawiskami i teoriami oraz zdefiniować dla nas istotne zagadnienia. Od czasu do czasu należy również zaznaczy to z czym się zgadzamy lub, nie i co na dany temat sądzimy. Jednak musimy pamiętać, że część teoretyczna to nie analiza naszych przemyśleń na dany temat, ale przede wszystkim gruntowna, syntetyczna i udokumentowana prezentacja wybranego tematu. W części tej wykorzystujemy wszelkie monografie tematyczne, fachowe artykuły z magazynów oraz internetu, ekspertyzy, a także wyniki opracowanych już badań. Czym bardziej różnorodny materiał tym większe uznanie promotora oraz recenzenta. Gruntowne przygotowanie tej części ułatwi nam dalsze pisanie na przykład pracy licencjackiej oraz pomoże uporządkować naszą wiedzę i często wybrać lub wymyśleć metodę badawczą do kolejnej części. Ważne jest by było widać związek między częścią teoretyczną a badawczą, dlatego tak istotne jest to co chcemy udowodnić w napisanej pacy.

Stworzenie tej części to czasochłonny proces, ponieważ najpierw musimy zebrać do niej odpowiednie materiały. A to wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi nad książkami, gazetami, kserami, w bibliotekach i internecie. Każdy z materiałów należy po jego przeczytaniu zanalizować i dołączyć do odpowiedniego rozdziału.

Jeśli jednak nie masz na to z różnych względów czasu, to proponujemy dwie formy pomocy.

>> Pierwsza to zebranie materiałów do napisania pracy magisterskiej lub innej na podstawie których samodzielnie stworzysz część teoretyczną.
>> Drugi sposób to zebranie materiałów, opracowanie ich przez naszego redaktora oraz stworzenie wzoru takiej pracy.

BAZA WIEDZY

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
PLAN PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
METODA BADAWCZA / METODOLOGIA
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
BIBLIOGRAFIA
[...]
zobacz więcej