TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ

Wszystko zaczyna się od wyboru tematu pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej. Możesz pójść w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to ambitna praca na mało opracowany przez innych temat. Drugi to praca dotycząca zagadnienia interesującego jednak bardziej popularnego przez co lżejszego w napisaniu i łatwiejszego w odnalezieniu materiałów do stworzenia opisu teoretycznego.


Zdecydowanie się na ciekawy i mało popularny temat może od razu podnieść nam ocenę. Pokazujemy w ten sposób swojemu promotorowi, że chcemy się zaangażować oraz że zależy nam na napisaniu interesującej i dobrej jakościowo pracy. Jednak wybór cięższego tematu oznacza problem ze znalezieniem odpowiedniej bibliografii, która pomoże nam w zanalizowaniu zjawiska lub zagadnienia. Wiąże się to również z wieloma godzinami spędzonymi w różnych bibliotekach i wertowaniem sterty książek oraz gazet, często w języku angielskim (bo niestety wiele źródeł tekstowych nie zostało przetłumaczonych na język polski), a na to przede wszystkim nie każdy ma czas. Wybór lżejszego i bardziej popularnego tematu pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej nie oznacza, że na wstępie jest ona gorzej oceniona. By tak się nie stało należy odnaleźć szczegóły dotyczące danego tematu jakie w innych źródłach zostały pominięte lub opisane zdawkowo. Można również zainteresować promotora i recenzenta nowym punktem widzenia na dane zagadnienie lub zaskoczyć ich formą, sposobem analizy lub tokiem myślenia. Można się przy tym wykazać swoją kreatywnością oraz pomysłowością. Jednak trzeba uważać, by nie popłynąć z tak zwanym „wodolejstwem”.

Podsumowując tematy prac licencjackich, magisterskich lub dyplomowych możemy podzielić na dwie grupy. Wasz wybór określa w jaką stronę chcecie by Wasza praca poszła. Trzeba uważać na przerost formy nad treścią oraz zdać sobie sprawę na czym Wam zależy pisząc taką pracę. Musicie dopasować temat do Waszych zamiarów, czasu jaki chcecie lub możecie mu poświęcić oraz stopnia znajomości zagadnienia.

BAZA WIEDZY

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
PLAN PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
METODA BADAWCZA / METODOLOGIA
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
BIBLIOGRAFIA
[...]
zobacz więcej