METODA BADAWCZA / METODOLOGIA


W trakcie pisania pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej dochodzimy do momentu, w którym należy stworzyć własną metodę badawczą.

Metoda badawcza to sposób analizy danego problemu, zagadnienia lub zjawiska. Polega na doborze i stworzeniu układów czynności badawczych. Można powiedzieć, że metoda badań to powtarzany sposób rozwiązania problemu badawczego. Metoda badawcza będzie podporządkowana danemu kierunkowi studiów.


Najbardziej powszechny sposób podziału metod badawczych kategoryzuje je na dwie grupy: badań jakościowych i ilościowych. Każda z tych grup posiada swoje techniki badawcze. Naszym zadaniem jest wybranie tej metody, która najlepiej odda charakter zagadnienia. Możliwe jest łączenie technik z obu dziedzin lub w obrębie jednej z nich, jednak wybór danych metod należy podkreślić oraz uzasadnić na samym początku części badawczej pracy. Istnieje również możliwość stworzenia własnej metody badawczej jednak wymaga to ciężkiej pracy i dużej wiedzy metodologicznej. Dzięki wymyśleniu techniki badawczej udowadniamy lub negujemy (bo tak też się zdarza, choć zdecydowanie rzadziej) postawione przez nas tezy. Za pomocą metody badawczej próbujemy odpowiedzieć na postawione przez nas pytania, a na koniec wyciągamy wnioski, do których doszliśmy dzięki zastosowaniu danej metody.

Podsumowując tematy prac licencjackich, magisterskich lub dyplomowych możemy podzielić na dwie grupy. Wasz wybór określa w jaką stronę chcecie by Wasza praca poszła. Trzeba uważać na przerost formy nad treścią oraz zdać sobie sprawę na czym Wam zależy pisząc taką pracę. Musicie dopasować temat do Waszych zamiarów, czasu jaki chcecie lub możecie mu poświęcić oraz stopnia znajomości zagadnienia.

BAZA WIEDZY

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
PLAN PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY
[...]
zobacz więcej