BIBLIOGRAFIA

W trakcie pisania pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej zbieramy wiele materiałów na podstawie, których tworzymy część pracy teoretyczną i badawczą, po czym na koniec wszystkie je umieszczamy w bibliografii.

Bibliografię tworzymy zawsze w oparciu o jeden schemat. Nie możemy mieszać w nim kilku sposobów zapisu danych pozycji. Jednak należy pamiętać, że inaczej zapisujemy gdy korzystamy z całej książki, a inaczej gdy jest to jakiś zbiór pod redakcją. Jeszcze inny zapis będzie obowiązywał w przypadku artykułów z gazet oraz internetu.
Bibliografia, którą stosujemy w pracach naukowych musi zawierać wszystkie książki, artykuły i teksty z jakich korzystaliśmy. Jest to tak zwana bibliografia załącznikowa stosowana właśnie w przypadku prac magisterskich i innych. Ważne jest by w stworzonej bibliografii znajdowało się co najmniej kilkanaście pozycji ułożonych alfabetycznie. W przypadku na przykład niektórych prac licencjackich czy magisterskich można zastosować podział bibliografii na literaturę przedmiotu oraz podmiotu. Literatura przedmiotu to ta, w której umieszczamy wszystkie książki, artykuły, teksty, publikacje z internetu. Z kolei literatura podmiotu to wykaz dzieł podmiotu, o którego twórczości piszemy w pracy. Ze względu na jej cechy najczęściej jest stosowana w pracach magisterskich, licencjackich, czy dyplomowych związanych z studiami polonistycznymi.

Należy pamiętać o tym, by zebrane dzieła były wartościowe i merytorycznie zgodne z naszą pracą. Warto sięgnąć po starsze pozycje oraz te najnowsze, ponieważ im bardziej urozmaicona bibliografia tym lepsza ocena na obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej.

Jednak sam proces zbierania materiałów do napisania pracy na przykład dyplomowej jest czasochłonnym i żmudny procesem. Wymaga wielu godzin spędzonych w różnych bibliotekach, księgarniach oraz w intrenecie, często również tłumaczeń z innego języka na polski. Pomoc przy tym procesie oraz przy stworzeniu bibliografii również oferujemy.

BAZA WIEDZY

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
PLAN PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
METODA BADAWCZA / METODOLOGIA
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY
[...]
zobacz więcej