CZĘŚĆ BADAWCZA PRACY

Część ta w pracach magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych jest również nazywana częścią empiryczną lub praktyczną. Jej głównymi elementami są: rozdział poświęcony metodzie badawczej, przeprowadzenie badań oraz wnioski.

Materiały zaprezentowane w tym fragmencie powinny zostać przedstawione w sposób atrakcyjny. Co to oznacza dla autora pracy? Mianowicie to, że przy opisie wyników badań należy połączyć ich prezentację na wykresach oraz w tabelach ze słownym opisem. Nie można pozostawić wykresów i tabel bez opisu wyciągniętych wniosków ani też wyciągnąć wniosków bez wsparcia ich diagramami. Jednym z najtrudniejszych elementów tej części jest jej sam początek, czyli opis metody badawczej oraz narzędzi i uzasadnienie tego wyboru. Wymaga to przemyślenia oraz przeanalizowania literatury związanej z metodologią, a później stworzenia własnej metody badawczej i narzędzi lub wybranie czegoś z puli dostępnych metod.

Uściślając we fragmencie metodologicznym powinny zostać opisane:

1. Przedmiot i cel badań,
2. Problem lub problemy badawcze,
3. Hipotezy,
4. Metody badawcze oraz narzędzia,
5. Obszar badań.

Po opisaniu metody badawczej należy wcielić ją w życie i zaprezentować wyniki. Badania wykonujemy na zebranych wcześniej przez nas materiałach, przykładowo mogą to być dane uzyskane z firm, szkół, samorządów, przedsiębiorstw, mediów. Mogą one występować w postacie raportów, tekstów, zdjęć, statystyk. Może to być również rozwiązanie projektowe lub program komputerowy. Wszystko zależy od tego na jakim kierunku studiów się znajdujemy i co chcemy analizować.
Część tą w większości opieramy na własnym pomyśle i analizach. Prezentujemy umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Jest ona bardzo ważnym elementem pracy magisterskiej, gdyż jest to najbardziej autorska i samodzielnie stworzona część. Wychodzą w niej nasze umiejętności oraz wiedza. Bez niej części rzadko jest możliwa wysoka ocena napisanej pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej. Oczywiście podobnie jak z częścią teoretyczną należy na nią poświęcić czas i energię.

Jeśli nie jesteś pewny czy wymyślone badania są poprawne albo nie wiesz od czego zacząć to również w tym przypadku służymy pomocą, radą lub korektą stworzonej przez Ciebie pracy magisterskiej lub innej.

BAZA WIEDZY

wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
PLAN PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ / DYPLOMOWEJ
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
METODA BADAWCZA / METODOLOGIA
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY
[...]
wzór pracy magisterskiej, wzór pracy licencjackiej
BIBLIOGRAFIA
<[...]
zobacz więcej